KEET’s kijk

Keet's Kijk

Keet is jouw verhaal. Nieuwe verhalen, oude verhalen in een nieuw jasje.
Keet wil jou inspireren met je eigen verhaal en wil geïnspireerd worden. Door jou.

Keet wil spelend(er) wijs worden.
Keet is een speelplaats om oorspronkelijk te durven zijn, te luisteren naar je zelf en wat
je echt wilt.
Keet is zijn zoals je wilt zijn, zijn zoals je bent.
Niet slechter, niet beter, maar goed genoeg!

Keet wil een lichte speelsheid ontwikkelen en een tegenwicht zijn voor ongemak, sleur,
belemmerende overtuigingen, gejaagdheid, ons perfectionisme, onze tekortkomingen en onze
alledaagse dingen waar we spijt van hebben. Keet wil op een lichte en milde manier met jou kijken
naar dit soort kwesties. Om te kunnen relativeren, beter om te gaan met tegenslag en ongemak en
meer plezier te hebben.

Hoe? Door het inzette van de clown. Jouw clown. De basishouding van de clown kan ook jij
ontwikkelen. De clown spelen is eigenlijk een ultieme oefening in het even niet durven weten, in het
loslaten van controle en open durven staan voor wat er gebeurt in het moment, zonder
verwachtingen, zonder oordelen.

Clown zijn is ‘ uit je hoofd en in je lijf’ en dat lijf laten spreken. Naar je eigen gevoel luisteren en laten
zien wat er in je omgaat. Een clown is eerlijk en transparant. En heeft vooral plezier in de dingen die
hij tegenkomt bij hemzelf, de ander en zijn omgeving.

Naast de clown werkt Keet ook met de verschillende “ikken” of stemmen in ons die ons alle kanten
opsturen, ons standjes geven of aanzetten tot perfectionisme. Leer ze kennen en leer er vooral
plezier mee maken.

Wanneer je jezelf beter leert kennen op een speelse en lichte manier, is mijn ervaring dat jij je vrijer
gaat voelen in het dagelijkse leven. Meer voor jezelf durft te gaan staan. Vanuit het idee dat voor

kinderen spel een natuurlijke weg is om grip te krijgen op hun wereld, emoties en hun relaties en zo
spelend ontdekkingen doen in het hier en nu,- zo stimuleert Keet volwassenen de speelsheid van het
kind weer terug te vinden.

Want Keet werkt vanuit plezier. Wil spelen met de dingen waar we omgeven, wat we belangrijk
vinden om ons daarmee te kunnen verbinden. In het plezier of in de lichte speelsheid, voelen we ons
meer verbonden met onszelf en met elkaar.